MEK fejléc

I. EÖTVÖS LORÁND IRODALMI MUNKÁSSÁGA

1869.
 1. A scarisorai jégbarlang. [2 képpel.] Vasárnapi Újság 1869. 673-675. l.
1871.
 1. A rezgési elméletből következő távolbani hatás törvényéről. [Kivonat.] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1871. 207-212. l.
 2. Doppler elve és alkalmazása a hang- és fénytanban. Természettudományi Közlöny 1871. 1-11. l.
 3. Az északi fény színképéről. Természettudományi Közlöny 1871. 250-252. l.
 4. A fluorescentia tanának egy törvényéről. Természettudományi Közlöny 1871. 461-462. l.
 5. Indítvány országos érdekű kutatások eszközlésére vonatkozólag. Természettudományi Közlöny 1871. 470-471. l.
1872.
 1. Van-e a holdnak befolyása az időjárásra? Természettudományi Közlöny 1872. 35-37. l. [dr. Eö. betűjegy.]
 2. Újabb Bunsen-féle galván-elemekről. Természettudományi Közlöny 1872. 120. l. [dr. Eö. betűjegy.]
 3. A víz színéről. Természettudományi Közlöny 1872. 190-192. l. [E. L. betűjegy.]
 4. A chlorophyll természettani szempontból. Természettudományi Közlöny 1872. 192-193. l. (E. L. betűjegy.]
 5. A nap phisikai alkatáról. Természettudományi Közlöny 1872. 241-253. l.
1873.
 1. A fény kettős töréséről. [Kivonat.] Természettudományi Közlöny 1873. 39. l.
 2. Fényiró sugarak elnyeletéséről a nap légkörében. Természettudományi Közlöny 1873. 241. l. [Névtelen cikk, l. Andorkó.]
 3. A folyadékok összetartásáról. Természettudományi Közlöny 1873. 242. l. [Névtelen cikk, l. Andorkó.]
 4. Légszivattyú, mely a hydraulikus lökésen alapszik. Természettudományi Közlöny 1873. 242-243. l. [Névtelen cikk, l. Andorkó.]
 5. A villanyszikra némely hatásairól. Természettudományi Közlöny 1873. 243. l. [Névtelen cikk, l. Andorkó.]
1874.
 1. A rezgések intensitása, tekintettel a rezgési forrásnak és az észlelőnek mozgására. Budapest 1874. Magyar Tudományos Akadémia. 23 l. [Értekezések a mathematikai tudományok köréből [3. köt.]
 2. A rezgések intensitása, tekintettel a rezgési forrásnak és az észlelőnek mozgására. [Kivonat.] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1874. 147-150. l.
 3. Über die Intensität der wahrgenommenen Schwingungen bei Bewegung der Schwingungsquelle und des Beobachters. Pogg. Annalen der Physik 1874. 513-535. l.
1875.
 1. Válasz Ketteler néhány észrevételére az észlelt rezgések intensitása felett. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1875. 157-162. l.
1876.
 1. Új módszer a capillaritási tünemények tanulmányozására. Műegyetemi Lapok 1876. 2-10. l.
 2. Schwere, Elektricitaet und Magnetismus. Nach den Vorlesungen von Bernhard Rieman. Műegyetemi Lapok 1876. 56-57. l.
 3. Föladatok. 8. Műegyetemi Lapok 1876. 95. l.
 4. Föladatok. 20. Műegyetemi Lapok 1876. 288. l.
1877.
 1. A távolbahatás kérdéséről. A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei XVI. köt. 1877. 57-68. l.
 2. Föladatok. 29. Műegyetemi Lapok 1877. 96. l.
1878.
 1. M. E. Mascart: Traité d'electricité statique. Műegyetemi Lapok 1878. 124-126. l. [Eö. L. betűjegy.]
 2. Alfred Niaudet: Traité élémentaire de la pile electrique. Műegyetemi Lapok 1878. 126. l. [Eö. L. betűjegy.]
1880.
 1. Adatok az elektrostatika elméletéhez. [Kivonat.] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1880. 4-5. l.
 2. Az elektromos sűrítő egy új módjáról a sűrítő gyűrűről [Kivonat.] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1880. 157 -160. l.
1881.
 1. Jelentés a Bugát-féle alapítványból kitűzött physikai pályázat eredményéről. (Schuller Alajossal.) Természettudományi Közlöny 1881. 91-92. l.
 2. A cseppekről. Természettudományi Közlöny 1881. 394. l.
1882.
 1. Kutatások a kapillaritás terén [Kivonat.] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1882. 48. l.
 2. Egy új electro-kapillár mozgatóról [Kivonat.] A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1882. 106-107. l.
1884.
 1. A folyadékok felületi feszültségeinek összefüggése a kritikai hőmérséklettel. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1884. 54-73. l.
1885.

36-37. A folyadékok felületi feszültsége és vegyi alkata között fennálló kapcsolatról. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1885. 34-41. l.

1886.
 1. Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molekularvolumen. Annalen der Physik und Chemie 1886. 448-459. l.
 2. Über den Zusammenhang der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten mit ihrem Molekularvolumen. Mathematische und naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1886. 33-44. l.
1887.
 1. Néhány szó az egyetemi tanítás kérdéséhez. (Nyílt levél Trefort Ágoston vall. és közokt. miniszter úrhoz.) Budapesti Szemle 1887. (50. köt.) 307-321. l.
1888.
 1. Vizsgálatok a gravitatio jelenségeinek körében. Természettudományi Közlöny 1888. 477. l.
1889.
 1. Elnöki székfoglaló beszéde. A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1889. 145-149. l.
 2. A Szt. Gellérthegy vonzó erejére vonatkozó vizsgálatok. Természettudományi Közlöny 1889. 198. l.
 3. Akadémiai megnyitó. Természettudományi Közlöny 1889. 340-342. l. [A "Természettudományi mozgalmak a hazában" c. rovatban.]
1890.
 1. A Föld vonzása különböző anyagokra. Akadémiai Értesítő 1890. 108-110. l.
 2. Andrássy Gyula elhunytáról jelentés. Akadémiai Értesítő 1890. 177-178. l.
 3. Nagy lengés-idők méréséről. [Kivonat.] Akadémiai Értesítő 1890. 274. l.
 4. Elnöki megnyitó beszéd [Magyar Tudományos Akadémia, 1890. máj. 11.] Akadémiai Értesítő 1890. 325-335. l.
 5. Stoczek József elhunytáról jelentés. Akadémiai Értesítő 1890. 402-403. l.
 6. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1890. okt. 6.] Akadémiai Értesítő 1890. 655-656. l.
 7. Über die Anziehung der Erde auf verschiedene Substanzen. Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1890. 65-68. l.
 8. Jelentés a fizikai kísérletek pályázatára beérkezett munkáról. (Schuller Alajossal.) Természettudományi Közlöny 1890. 100-102. l.
1891.
 1. Rectori székfoglaló beszéd, 1891. szept. 15. Budapest 1891. ? 1. [Az OSZK-ból hiányzik. L. Szinnyei: Magyar írók. II. köt. 1366. l.]
 2. Simor János hercegprímás elhunytáról. Akadémiai Értesítő 1891. 178. l.
 3. Széchenyi István születése századik évfordulójának megünnepléséről. Akadémiai Értesítő 1891. 186. l.
 4. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1891. máj. 10.] Akadémiai Értesítő 1891. 321-325. l.
 5. Elnöki megnyitó beszéd s Széchenyi születésnapjának évenkénti megünneplésére indítvány. Akadémiai Értesítő 1891. 680-682. l.
 6. Jelentés Hunfalvy Pál elhunytáról. Akadémiai Értesítő 1891. 731. l.
 7. Messung von langen Schwingungsdauern. Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1891. 450-451. l.
 8. Az Akadémia munkásságáról. [Kivonat.] Természettudományi Közlöny 1891. 325-326. l.
 9. Az egyetem feladatáról. Természettudományi Közlöny 1891. 505-514. l.
1892.
 1. A physika tanításáról az egyetemen. Budapest 1892. ? l. [Az OSZK-ból hiányzik. L. Szinnyei: Magyar írók. II. köt. 1366. l.]
 2. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1892. máj. 8.] Akadémiai Értesítő 1892. 301-303. l.
 3. Szaktársainkhoz. Mathematikai és Physikai Lapok 1892. 1-2. l.
 4. Feladatok. 2. Mathematikai és Physikai Lapok 1892. 98. l.
 5. A földi gravitatióról. [Kivonat.] Mathematikai és Physikai Lapok 1892. 113. l. Értesítő a Mathematikai és Physikai Társaság 1890/91. évbeli előadásairól.
 6. Megjegyzések a Wiener-féle kísérletek magyarázatához. Mathematikai és Physikai Lapok 1892. 123-124. l.
 7. A Mathematikai és Physikai Társulat megalakulása. Megnyitó beszéd. Mathematikai és Physikai Lapok 1892. 179-180. l.
 8. A folyadékhártyák feszültségének mérése. [Kivonat.] Természettudományi Közlöny 1892. 211. l.
 9. A fizika tanításáról az egyetemen. Természettudományi Közlöny 1892. 296-301. l.
1893.
 1. Physikai jegyzet. Szerk.: Fried D. és Jellinek J. [Kőnyomat.] Budapest 1893. 160 l.
 2. Elnöki beszéd [Magyar Tudományos Akadémia, 1893. jan. 15.] Akadémiai Értesítő 1893. 57-62. l.
 3. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1893. máj. 14.] Akadémiai Értesítő 1893. 315-316. l.
 4. Beszéd az Arany-szobor leleplezésén. Akadémiai Értesítő 1893. 338. l.
 5. A Mathematikai és Physikai Társulat rendes közgyűlése. Elnöki megnyitó. Mathematikai és Physikai Lapok 1893. 210-212. l.
 6. A földmágnesség indította áram mérése [Kivonat.] Mathematikai és Physikai Lapok 1893. 220-221. l.
1894.
 1. Elnöki beszéd Kossuth Lajos elhunyta s temetése alkalmából az Akadémia részvétének kifejezése iránt. Akadémiai Értesítő 1894. 243-244. l.
 2. Válasz az Akadémia üdvözletére, miniszterré való kineveztetése alkalmából. Akadémiai Értesítő 1894. 559. l.
 3. Nyilvános tanintézeti igazgatók, tanárok, tanítók, igazgatónők és tanítónők nyugdíjaztatása és hozzátartozóik ellátása, kikről állami, vagy más hasonló természetű közrendelkezéssel gondoskodva nincs. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XIX. köt. 197. l.
 4. Képzőművészeti kiállítási épület létesítése és az erre szükséges költség fedezése. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XIX. köt. 237-238. l.
 5. Vallás szabad gyakorlata. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XIX. köt. 265-267, 278, 283. l.
 6. Izraelita vallás. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XIX. köt. 296-297. l.
 7. Gyermekek vallása. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XIX. köt. 321-322. l.
 8. Vallás szabad gyakorlatára vonatkozó törvényjavaslatra vonatkozó főrendiházi üzenet. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XX. köt. 77-79. l.
 9. Polónyi Géza interpellációjára az esztergomi érsekségi javak bérbeadása és a katholikus autonómia tárgyában. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XX. köt. 439 - 442., 449-450. l.
 10. Közoktatás állapota. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XXI. köt. 91. l.
 11. Zichy Jenő gr. interpellációjára a múzeumi könyvtári és vegyes múzeumi bizottság kiküldése iránt tett indítványa és a Nemzet Múzeumnak beküldendő nyomdai köteles példányokról szóló tvj.-a tárgyában. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XXI. köt. 394-396. l.
 12. Sierbán Miklós interpellációjára a balázsfalvi görög-katholikus érseki szék betöltése a görög-katholikus és görög-keleti egyházi kongresszusok meg nem tartása tárgyában. A magyar Országgyűlés Képviselőházának naplója (1892-1896. ciklus) XXI. köt. 397-398. l.
 13. A Mathematikai és Physikai Társulat második rendes közgyűlése. Elnöki megnyitó. Mathematikai és Physikai Lapok 1894. 244-246. l.
 14. Beszéd a Mathematikai és Physikai Társulat 1894. okt. 25-i ünnepélyes ülésén. Mathematikai és Physikai Lapok 1894. 309-311. l.
1895.
 1. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1895. máj. 12.] Akadémiai Értesítő 1895. 321-325. l.
1896.
 1. A m[agyar] tud[ományos) Akadémia felirata a képviselőházhoz. Akadémiai Értesítő 1896. 489-491. l.
 2. Elnöki üdvözlő beszéd Ferenc József jelenléte alkalmából megtartott akadémiai ünnepélyes közgyűlésen. Akadémiai Értesítő 1896. 295-296. l.
 3. Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus. Annalen der Physik und Chemie 1896. 354-400. l.
 4. Jedlik Ányos. Mathematikai és Physikai Lapok 1896. 1-3. l.
 5. Vizsgálatok a gravitáció és a mágnesség köréből. Mathematikai és Physikai Lapok 1896. 221-266. l.
1897.
 1. Jedlik Ányos emlékezete. 1800-1895. Budapest 1897. Hornyánszky ny. 20 l. [Klny. az Akadémiai Értesítőből.]
 2. Jedlik Ányos emlékezete. Akadémiai Értesítő 1897. 273-289. l.
 3. Jedlik Á. emlékezete. Természettudományi Közlöny 1897. 387- 402. l.
1898.
 1. Elnöki megnyitó beszéd a Wahrmann-érem átnyújtásakor. Akadémiai Értesítő 1898. 145-146. l.
 2. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1898. máj. 8.] Akadémiai Értesítő 1898. 269-272. l.
 3. Zichy Antal elhunytáról. Akadémiai Értesítő 1898. 352. l.
 4. Erzsébet királyné elhunytáról. Akadémiai Értesítő 1898. 413-414. l.
 5. A Mathematikai és Physikai Társulat ötödik rendes közgyűlése. Elnöki megnyitó. Mathematikai és Physikai Lapok 1898. 260-261. l.
1899.
 1. Physikai jegyzet. - - tanár úr egyetemi előadásai után. [Kőnyomat.] Budapest [1899.] Lengyel. 293. l.
 2. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1899. máj. 7.] Akadémiai Értesítő 1899. 265-270. l.
 3. A Mathematikai és Physikai Társulat hatodik rendes közgyűlése. Elnöki megnyitó. Mathematikai és Physikai Lapok 1899. 215-216. l.
 4. A mágneses haladtató erőről. [Kivonat.] Természettudományi Közlöny 1899. 304. l.
 5. A tudományos akadémiák létjoga. Természettudományi Közlöny 1899. 321-326. l.
1900.
 1. Jelentés a berlini kir. porosz akadémia kétszáz éves ünnepéről. Akadémiai Értesítő 1900. 204. l.
 2. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1900. máj. 6.] Akadémiai Értesítő 1900. 289-292. l.
 3. Kőrösi Csoma Sándorról. Akadémiai Értesítő 1900. 331-332. l.
 4. Megnyitó beszéd az okt. 8-i összes ülésen [Magyar Tudományos Akadémia.] Akadémiai Értesítő 1900. 533. l.
 5. Elnöki megnyitó. [Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-ünnepe.] Akadémiai Értesítő 1900. 585-586. l.
 6. A nehézség és a mágneses erő nívófelületeinek és változásainak meghatározása. Mathematikai és Physikai Lapok 1900. 361-385. l.
 7. Étude sur les surfaces de niveau et la variation de la pesanteur et de la force magnétique. Rapports présentés au Congrés International de Physique réuni à Paris en 1900. III. 6. köt. 371-393. l.
 8. A mágneses inklinációról a múlt időben. [Kivonat.] Természettudományi Közlöny 1900. 246. l.
1901.
 1. A Föld alakjának kérdése. Budapest 1901 Pester Lloyd ny. 8 1. [Klny. a Természettudományi Közlönyből.]
 2. Elnöki megnyitó beszéd [Magyar Tudományos Akadémia, 1901. máj. 12.] Akadémiai Értesítő 1901. 261-269. l.
 3. Megfigyelések a Balaton jegén. Mathematikai és Physikai Lapok 1901. 256. l.
 4. A Föld alakjának kérdése. Természettudományi Közlöny 1901. 321-328. l.
1902.
 1. Jelentés az 1900-iki Rózsay-díjról. Akadémiai Értesítő 1902. 471. l.
1903.
 1. Beszéd a kolozsvári Bolyai-emlékünnepen. Akadémiai Értesítő 1903. 110. l.
 2. Elnöki megnyitó [Magyar Tudományos Akadémia, 1903. máj. 10.] Akadémiai Értesítő 1903. 313-319. l.
 3. Jelentés a kolozsvári Bolyai-ünnepről. Akadémiai Értesítő 1903. 107-108. l.
 4. Változhatatlan mértékegységek. Természettudományi Közlöny 1903. 369-374. l.
1904.
 1. Elnöki megnyitó beszéd. [Magyar Tudományos Akadémia, 1904. máj. 15.] Akadémiai Értesítő 1904. 253-254. l.
1905.
 1. Levél elnöki lemondásáról. Akadémiai Értesítő 1905. 514-515. l.
1906.
 1. Programme des recherches gravimétriques dans les régions vésuviennes. Comptes rendus des séances de la première réunion de la commission permanente de l'Association International de Sismologie réuni à Rome. 1906. 177-179. l.
1907.
 1. Bestimmung der Gradienten der Schwerkraft und ihrer Niveauflächen mit Hilfe der Drehwaage. Leiden 1907. Brile. 59 l., 1 t. [Klny. az Abhandlungen der 15. Allgemeinen Konferenz der Erdmessung in Budapest 1906 c. műből.]
 2. Kritikai jegyzet gyógyszerészhallgatók számára. B. E. L. előadásai nyomán összeállították Légrády Erzsébet és Weber Dezső. 2. kiad. [Kőnyomat.] Budapest 1907. Pátria ny. IV, 121 l.
1908.
 1. A Balaton nívófelülete s azon a nehézség változásai. Budapest 1908. Kilián. 61 [3] 1. [A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei 1. köt. 1. rész, geofizikai függelék 2.] szakasz.
 2. Die Niveauflächen und die Gradienten der Schwerkraft am Balatonsee. Beobachtungen auf der Eisdecke in den Jahren 1901 und 1903. Wien 1908. Hölzel. 64 l. [Klny. a Resultate der wissenschaftlichen Erforschung der Balatonsees I. 1. c. műből.]
1909.
 1. Sur les tranaux géodétique exécutés en Hongrie, spécialement à l'aide de la balance de torsion. Budapest 1909. Imp. Hornyánszky. 40 l., 1 térkép.
 2. Über geodetischen Arbeiten in Ungarn, besonders über Beobachtungen mit der Drehwaage. Budapest 1909. Druck Hornyánszky. 42 l., 1 térkép.
1910.
 1. Kísérleti fizika. - - egyetemi előadásai nyomán írta Domán Jenő. Budapest 1910. Természettudományi Szöv. 104 l.
1911.
 1. Physika kérdések és feleletekben. - - szigorlatai alapján összeállította Fuchs Gyula. Budapest 1911. Pallas. 22 l.
1912.
 1. Über Arbeiten mit der Drehwaage. Berichte an die XVII. Allgemeine Konferenz der Internationalen Erdmessung. Budapest 1912. Druck Hornyánszky. 17 l., 1 térkép.
 2. Fizikai jegyzet. - - egyetemi előadásai alapján. 2. félév. [Litográfia.] Budapest 1912. [Thalia ny.] [2] 97 [1] l.
 3. Bericht über Arbeiten mit der Drehwaage ausgeführt im Auftrage der kön. ung. Regierung in den Jahren 1909-1911. Verhandl. d. XVII. allg. Konferenz der internat. Erdmessung in Hamburg, 1912. I. 427-438. l.
1913.
 1. A Mathematikai és Physikai Társulat huszadik rendes közgyűlése. Elnöki megnyitó. Mathematikai és Physikai Lapok 1913. 427-428. l.
1916.
 1. A Mathematikai és Physikai Társulat XXIII. rendes közgyűlése. Elnöki megnyitó. Mathematikai és Physikai Lapok 1916. 93-94. l.
1918.
 1. A Balaton nivófelülete s azon a nehézség változásai. Erre vonatkozólag az 1901. és 1903. évben a jég hátán végzett megfigyelések. Budapest 1918 Hornyánszky ny. 61 l. [Klny. a Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei c. műből.]
1919.
 1. Experimenteller Nachweis der Schwereänderung die ein auf normal geformter Erdoberfläche in östlicher oder westlicher Richtung bewegter Körper durch diese Bewegung erleidet. Annalen der Physik 1919. 743-752. l.
1920.
 1. Kísérleti kimutatása annak a nehézségi változásnak, amelyet valamely mozgó test szenved. Budapest 1920. Franklin. 28 l. [Klny. a Mathematikai és Természettudományi Értesítőből.)
 2. Kísérleti kimutatása annak a nehézségi változásnak, amelyet valamely, a szabályos alakúnak felvett földfelületen keleti vagy nyugati irányban mozgó test e mozgás által szenved. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 1920. 1- 28. l.
1922.
 1. Beiträge zum Gesetze der Proportionalität von Trägheit und Gravität. (Pekár Dezsővel és Fekete Jenővel.) Annalen der Physik 1922. 11-66. l.
1953.
 1. Gesammelte Arbeiten. Hrsg. [und Vorwort] von P[ál] Selényi. Budapest 1953. Akadémiai Kiadó, Akadémia ny. LXXX, 384 l., 4 t.
1954.
 1. A Föld vonzása különböző anyagokra. Fizikai Szemle 1954. 90-91. l.
Év nélkül
 1. Kísérleti természettan. Méltóságos - - tanár úr előadásai után. [Litográfia.] Budapest [é.n.] 456 l.
Fordítások
 1. Helmholtz, H[ermann Ludwig Ferdinand]: Népszerű tudományos előadások. Fordította b. Eötvös Loránd és Jendrássik Jenő. Budapest 1874. Természettudományi Társulat. XI [1], 389 [3] l. [A Kir[ályi] Magy[ar] Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalata 6.]
 2. Darwin, G[eorge] H[oward]: A tengerjárás és rokontünemények naprendszerünkben. Fordította Kövesligethy Radó. Az eredetivel összehasonlította b. Eötvös Loránd. Budapest 1904. Természettudományi Társulat. XVI, 308 l. [Természettudományi Könyvkiadó Vállalat 73.]
 3. Tyndall: A Jungfrau megmászása. Fordította E[ötvös] L[oránd]. Természettudományi Közlöny 1872. 383-389. l.
Szerkesztés
 1. Mathematikai s természettudományi közlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. Szerk. 1881-től 1890-ig b. Eötvös Loránd.

BACK Eötvös home page

A dokumentumban néhány kisebb helyreigazítást végeztünk az eredeti művek alapján (korrektor)
A dokumentum megjelentetését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a Neumann János Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság és a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának közös pályázata keretében a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.