MEK fejléc
EÖTVÖS  LORÁND  BIBLIOGRÁFIA

Összeállította
KÁROLYI  ZSIGMOND
a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának főkönyvtárosa


Lektor
DR. RENNER JÁNOS
geofizikus, Kossuth-díjas c. egyetemi tanárII. Eötvös Lorándra vonatkozó irodalom

A) Vizsgálatok a kapillaritásról. (Az Eötvös-törvény, az Eötvös-féle állandó)

1. Tangl Károly: Báró Eötvös Loránd tudományos működése. I. Vizsgálatok a kapillaritásról. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Bp. 1930. 97-111. p.
2. Mikola Sándor - Renner János: Báró Eötvös Lorándra vonatkozó irodalom. I. Az Eötvös-törvény. = Ugyanott 292-295. p.
3. Shereshevsky, I. L.: Surface tension of saturated vapours and the equation of Eötvös = Journal of Physical Chemistry, 35. vol. 1931. 1712-1720. p.
4. Kernaghan, M.: Surface tension of mercury. = Physical Review, 37. vol. 1931. 990-997. p.
5.Seyer, W. F.: Density and surface tension of the isomers of 2-pentene and 2-methyl -2-butene. = Journal of the American Chemical Society, 53. vol. 1931. 3588-3596. p.
6. Takeuchi, T.- Sugita, T. - Inai, T.: Surface tension of heavy water. = Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan, 19. vol. l937. 552-554. p.
7. Ferguson, A.- Kennedy, S. J.: On the surface tension of liquid crystals. = Philosophical Magasine, 7. ser. 26. vol. 1938. 41-99. p.
8. Cockett, A. H.- Ferguson, A.: Surface tension of H26D26. = Philosophical Magasine 28. vol. 1939. 685-693. p.
9. Lewis, D. T.: Macleod constant and its dependence on physicochemical factors. = Journal of Physical Chemistry, 44. vol. 1940. 1007 - l011. p.
10.Jaffé, M.: A statistical theory of liquids. = Physical Review, 63. vol. 1943. 313-321. p.
11.Guggenheim, E. A.: The principle of corresponding states. = Journal of Chemical Physics, 13. vol. 1945. 253-361. p.
12.Eucken, A.: Constitution of water. = Nachrichten von der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Mathematisch-physikalische Klasse, 1946. no. 1. 36-48. p.
13.Othmer, D. F.: Correlating surface tension of liquids. = Industrial Engineering Chemistry, 40. vol. 1948. 886-900. p.
14. Kolossváry, B. G.: The reflection method of surface tension measurement. = American Journal of Physics, 21. vol. 1953. 510-512. p.
15.Marx, G. - Szamosi, G.: Die Oberflächenergie angeregter Atomkerne. = Acta Physica Hungarica, 5. tom. 1955. 189-198. p.
16.Adam, N. K. : Physical Chemistry. Oxford, Clarendon, 1956. XII, 658 p. - - 230. p.
17.Palit, S. R.: Thermodynamique interpretation of the Eötvös-constant. = Nature, 177. vol. 1956. 1180. p.
18.Newman, F. H.- Searle, V. H. L.: The general properties of matter. London, Arnold, 1957. XII, 428 p. - - 189, 207. p.
19.Marx, G. - Szamosi G.: Az Eötvös-törvény elméleti vonatkozásairól. = Magyar Fizikai Szemle, 5. köt. 1957. 123-135. p.
20.Wolf, K. L.: Physik und Chemie der Grenzflächen. 1-2. Bd. Berlin- Göttingen Heidelberg, Springer, 1957. VI, 239, IV, 360 p. - 1. Bd. több helyütt, 2. Bd. 179. p.
21.Syn Ono-Sohei Kondo: Molecular theory of surface tension of liquids. = Handbuch der Physik, Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer, 1960. 132-280. p. - 174. p.
22.Borneas, M. : Correction to the empirical formula for the influence of temperature on surface tension. = Comptes Rendus Hebdomadaires de Séance de l'Academie des Sciences, 252. vol. 1961. 1119-1120. p.
23. Joliot, J. P: Bernard, M.: Note on the Eötvös constant. = Comptes Rendus Hebdomadaires de Séance de l'Académie des Sciences, 253. vol. 1961. 1205-1206. p.

B) Vizsgálatok a gravitációról. Gravitációs és földmágnességi mérések. (Eötvös gravitációs eszközei. A torziós inga gyakorlati alkalmazása)

24. Tangl Károly: Báró Eötvös Lóránd* tudományos működése. II. Vizsgálatok a gravitációról. = Báró Eötvös Lóránd* emlékkönyv. Bp. 1930. 111-128. p.
25.Pekár Dezső: Báró Eötvös Lóránd* tudományos működése. III. Gravitációs mérések. = Báró Eötvös Lóránd* emlékkönyv. Bp. 1930. 129-187. p.
26.Fekete Jenő: Báró Eötvös Lóránd* tudományos működése. V. A földmágnességre vonatkozó vizsgálatokról. = Báró Eötvös Lóránd* emlékkönyv . Bp. 1930. 206-229. p.
27.Mikola Sándor - Renner János: Báró Eötvös Lóránd*ra vonatkozó irodalom. II. Eötvös gravitációs eszközei. A torziós inga gyakorlati alkalmazása. = Báró Eötvös Lóránd* emlékkönyv. Bp. 1930. 296-313. p.
28. Heyl, P. R.: Redetermination of the constant of gravitation. Bureau of Standards. = Journal of Research, 5. vol. 1930. 1243-1290. p.
29.Nelson, E. A.: Gravity gradient and curvature. = Philosophical Magasine, 10. vol. 1930. 513-516. p.
30.Rankine, A. O.: Applied Geophysics. = Nature, 125. vol. 1930. 421-424. p.
31.Barton, D. C.: Gravity measurements with the Eötvös torsion balance. = Bulletin of the National Research Council, 1931. no. 78. 167-190. p.
32.Belluigi, A.: Gravity. - Gerlands Beiträge zur Geophysik. 1931. Bd. 2. 1931. Nr 2-3. 308-316. p.
33.Lancaster-Jones, E.: Geophysical prospecting. = Journal of Scientific Instruments, 8. vol. 1931. no. 2. 34-44. p.
34.Barton, D. C.: Eötvös torsion balance. = Physics, 3. vol. 1932. 29-38. p.
35.Rankine, A. O.: Representation and calculation of results of gravity surveys with torsion balance. = Proceedings of the Physical Society, 44. vol. 1932, 465-473. p; Disc. 489-493. p.
36.Rankine, A. O.: Eötvös gravity balance in fluctuating gravitational fields. = Proceedings of the Physical Society, 46. vol. 1934. 137-139. p. Disc. 139. p.
37.Reisch, S.: Vertical gradient of gravity. = Beiträge zur Angewandte Geophysik, Bd. 4. 1934. 134-151. p.
38.Sober, E.: Sulle misure della intensita della gravita in terraferma. = Travaux de l'Association de Géodesie de l'Union Géodesique et Géophysique Internationale T. 12. Lisbonne 14-25 sept. 1933. Paris, 1935.
39. Boage, G.: Localisation of a spherical body by the Eötvös balance = Atti della Reale Accademia dei Lincei, Roma, 24. vol. 1936. 453-456. p.
40.Boaga, G.: Modello di campo gravitazionale generato da une massa spherica sotterranea su punti di particolari piani verticali interpretazione della misure eötvössiane. = Bolletino del Comitato per la Geodesia la Geofisica de Consiglio Nazionale delle Ricerche. 2. ser. 7. vol. 1937. 1-18. p.
41.Marcantoni, A.: Sul calcolo numerico delle derivate seconde del potenziale terrestre ottenute mediante misure eötvössiane. = Bolletino del Comitato per la Geodesia e la Geofisica de Consiglio Nazionale delle Ricerche, 2. ser. 7. vol. 1937. 19-31. p.
42.Tsuboi, C.: Gravity anomalies and subterranean mass distributions. = Proceedings of the Imperial Academy [of Japan] Tokyo, 14. vol. 1938. 170-175. p.
43. Kedves M.: Gravitationsuntersuchungen mit einer neuen Torsionswaage. = Acta Chemica Mineralogica et Physica [Szeged] 7. tom. 1939. 62-92. p.
44.Ballarin, S.: Eötvösian elements. = Ricerca Scientifica, 11. vol. 1940. 71-82., 139-158. p.
45.Vitális István: A báró Eötvös Loránd-féle torziós ingamérések és a szénkutatás. = Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 59. köt. 1940. 261-273. p.
45/aUgyanaz Klny. Bp. 1940. Franklin.
46.Fekete J.: Az Eötvös-féle torziós inga és alkalmazása a geofizikában. Bp. Mérnök Továbbképző Intézet, 1942. 2, 24. p.
47.Egyed László: Felszínalatti geológiai szerkezetek értelmezése a torziós ingamérések alapján. = Bányászati és Kohászati Lapok, 1947. 5. sz. 1-6. p.
48. Dombai, T.: Photoelectric device for the measure effects in gravitational computations. = Geophysica Pura et Applicata. 13. tom. 1948. 25-27. p.
49.Facsinay, L.: Isostatic anomalies of Transdanubia (Hungary) according to the gravity meter measurements. = Geophysica Pura et Applicata. 13. Tom. 1948. 28-42. p.
50.Gálfi, J.: Equalisation procedure in observations performed with Eötvös torsion balance. = Geohpysica Pura et Applicata. 13. Tom. 1948. 43-52. p.
51.Kántás, K.: Misure de magnetismo terrestre in Ungheria. = Geohpysica Pura et Applicata. 13. Tom. 1948. 11-19. p.
52.Mader, K.: Die Bestimmung einer Geoiderhebung aus Messungen mit der Drehwaage von Eötvös. = Geophysica Pura et Applicata. 13. Tom. 1948. 53-57. p.
53.Oszláczky, Sz.: Die Kartographische Methode von. R. Eötvös in ihrer heutigen Form. = Geophysica Pura et Applicata. 13. Tom. 1948. 20-24. p.
54.Pekár D.: Die Verlässlichkeit der Eötvösschen Drehwagen. = Geophysica Pura et Applicata, 13. Tom. 1948. 4-5. p.
55.Rankine, O.: The search for minerals by physical methods. = Journal of the Institute of Metals, 64. vol. 1948. 563-597. p.
56.Tárczy-Hornoch, A.: The adjustment of gravity gradients. = Geophysica Pura et Applicata. 14. vol. 1949. 37-49. p.
57. Browne, B. C. - Cooper, R.I.B.: On the British submarine gravity surveys of 1938 and 1946. = Philosophical Transactions, 1950-51. 242-311. p.
58.Haaz, I.B.: Gravitációs és mágneses hatású ferde réteg helyzetének, méreteinek és mibenlétének meghatározása. = Geofizikai Közlemények, 1. köt. 1952. 41-49. p.
59.Rybár I.: Az Eötvös-inga csillapodási ideje csökkentésének problémája. = Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 7. köt. 1952. 147-157. p.
60.Rybár I.: Az Eötvös-inga megbízhatósága. A torziós-szálak preparálása. = Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei. 7. köt. 1952. 141-145. p.
60/aUgyanaz Klny. Bp. Akadémiai ny. 1953. 141-145. p.
61.Selényi P.: Eötvös csavarási mérlegének elemi elmélete. = Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei. 2. köt. 1952. 189-199. p.
62.Homoródi, L.: La reduction des bases géodésiques à l'ellipsoide. = Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, 7. Tom. 1953. 43-57. p.
63.Egyed László: A new theory on the internal constitution of the Earth and its geological-geophysical consequences. = Acta Geologica, 4. tom. 1956. 1. fasc. 43-83. p.
64.Garland, G. O.: Gravity and isostasy. Handbuch der Physik. Hrgs. S. Flügge. 47. Bd. Geophysik. l. Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer, 1956. 202-245. p. 212, 251, 217. p.
65.Graf, A.: The sea gravimeter. = Zeitschrift für Instrumentenkunde, Bd. 66. 1968. 151-161. p.
66.Kolossváry, B. G.: Eötvös balance. = American Journal of Physics. 27. vol. 1959. 336-343. p.
67. Meisser, O.: Die Behandlung von dünnen Wolframtorsionsdrähten für die Eötvössche Drehwaage. = Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, 23. Tom. 1959. 257. p.
68.Renner, J.: Schwerkraftsuntersuchungen in Ungarn seit Roland Eötvös Tätigkeit. = Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, Series Geodaetica et Geophysica, 1. Tom. 1959. 227-242. p.
68/aUgyanaz Klny. Bp. Akadémiai Kiadó, 1959. 227-242. p.
69. Renner J.- Szilárd J.: Gravity network of Hungary. = Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae, Series Geodaetica et Geophysica, 1. Tom. 1959. 365-395. p.
70. Szilárd J.: Az országos garvitációs alaphálózat néhány különleges problémája. = Geofizikai Közlemények, 8. köt. 1959. 98-104. p.
71.Nettleton, L. L. - La Coste, L.-Harrison, I. C.: Tests of an airborne gravity meter. = Geophysics, 25. vol. 1960. 181-202. p.
72. Norinelli, A.: On the determination of the coefficient of torsion of the Eötvös balance. New procedure. = Atti della Accademia Nazionale dei Lincei Rendiconti Roma, Ser. 8. 28. vol. 1960. 807-813. p.
73. Renner J.: Vizsgálatok a függővonalelhajlások terén. = Geofizikai Közlemények. 9. köt. 1960. 44-50. p.
74. Banai Gy.: A torziós-inga fejlesztéséről. [Rybár I. megjegyzéseivel]. = Magyar Geofizika, 3. évf. 1962. 49-56. p.
75. Mueller, I. I.: Geodesy and the torsion balance. = Proceedings of the American. Society of Civil Engineers, 89. vol. 1963. 123-155. p.
76.Haaz I.: Eötvös és a polármágnesség. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 50-54. p.
77.Barta Gy.: A földmágneses tér és más földfizikai jelenségek évszázados múltjából. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 44-50. p.
78.Kuzivanov, V. A. - Szagitov, M. U.: Eötvös Loránd eszméinek fejlődése a Szovjetunióban a gravimetria területén. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 2. sz. 58-61. p.
79.Mueller, I. I.: Interpolation of deflections of the vertical by means of a torsion balance. = Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Helsinki. Ser. A. 3. Geologica-Geographica. no. 78. 1964. 6. p.
80.Meisser, O.: Az Eötvös-inga alkalmazása bányákban. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 2. sz. 55-58. p.
81.Wigner, J.: Áttekintés az ütközések elméletéből. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 35-43. p.
82. Wu Lei-po: Kiemelkedő szélességmenti geotektonikus övek Kínában, tekintettel a mágneses gravitációs anomáliákra. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 61-63. p.
83. Jung, K.: Gravimetrische Methoden der angewandten Geophysik. = Handbuch der Experimentalphysik. Bd. 25. 3. T. Angewandte Geophysik. Leipzig, Akad. Verl. 1930. 86-208. p.
84.Glazebrook, R.: A dictionary of applied physics. 3. vol. Metheorology . . . New York. Smith 1950. 840 p. 283-285, 404-406, 410. p.
85.Bartha Gy.: Általános geofizika. 2.r. Földmágnesség. Bp. Akadémiai K. 1957. 192 p.
86.Newman, F. H. - Searle, V. H. L.: The general properties of matter. London, Arnold, 1957. 12, 428 p. Tors. Bal. 3, 35, 39-44. p.
87. Pohl, R. A.: Mechanik, Akustik und Wärmelehre. 14. Aufl. Berlin-Göttingen-Heidelberg, Springer, 1959. II. 345 p. [Eötvös ingáját és a kísérletét ismerteti Eötvös megnevezése nélkül.] 41. p.
88.Rybár I.- Banai Gy.: Eötvös torsion balance type E 54. Technique of field measurements. Evaluation of obervations. Bp. 1960. 64 p.
89.Thewlis, J. (ed) : Enciclopaedic dictionary of physics. Oxford, Pergamon, 1961. X, 894 p.

C) Eötvösnek a nehézség és tehetetlenség arányosságára vonatkozó mérései (Eötvös-kísérlet)

90. Pekár Dezső - Fekete Jenő: A gravitáció és tehetetlenség arányosságáról. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv, Bp. 1930. 188-205. p.
91.Mikola Sándor - Renner János: Báró Eötvös Lorándra vonatkozó irodalom. III. Eötvösnek a nehézség és tehetetlenség arányosságára vonatkozó mérései. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv, Bp. 1930. 313-314. p.
92. Renner, J.: Kísérleti vizsgálatok a tömegvonzás és a tehetetlenség arányosságáról. = Matematikai és Természettudományi Értesítő, 53. köt. 1935. 542-570. p.
93.Berroth, Alfred: Beitrag zu Bessels Bestimmung der Gleichheit schwerer und traeger Masse. = Geophysica Pura et Applicata, 13. tom. 1948. fasc. 1-2. 58-64. p.
94.Einstein, A.: Autobiographical notes. - Schilpp, P. A.: Albert Einstein Philosopher- Scientist. New York, Tudor, 1949. 65. p.
95.Novobátzky K.: A relativitás elméletének szerepe a fizikában. = Fizikai Szemle, 1952. 2. évf. 64-67. p.
96.Lee, T. D. - Rang, C. N.: Conservation of heavy particles and generalized gange transformation. = Physical Review, 98. vol. 1955. 1501. p.
97.Wapstra, A. H. - Nijgh, G. J.: The ratio of gravitational to kinetic mass for the constituents of matter. = Physica, 21. vol. 1955. 796-798. p.
98.Dicke, R. H.: Principle of equivalence and the weak interaction. = Review of Modern Physics, 29. vol. 1957. 355-362. p.
99.Dicke, R. H.: Gravitation without a principle of equivalence. = Review of Modern Physics, 29. vol. 1957. 363-376. p.
100.Morrison, P.: Approximate nature of physical symmetries. = American Journal of Physics. 26. vol. 1958. 358-368. p.
101.Schiff, L. I.: Sign of the gravitational mass of a positron. = Physical Review Letters, 1. vol. 1958. 254-255. p.
102.Dicke, R. H.: New research on old gravitation. = Science, 129. vol. 1959. 621-624. p.
103.Egyed L.: A gravitációs mérések fejlődése. = Fizikai Szemle, 11. köt. 1959. 291- 295. p.
104.Schiff, L. I.: Gravitational properties of antimatter. = Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 45. vol. 1959. 69-80. p.
105.*Tonnelat, M. A.: Les principes de la théorie électromagnétique et de la relativité. Paris, Masson, 1959.
106.Dicke, R. H.: Eötvös experiment and the gravitational red shift. = American Journal of Physics, 28. vol. 1960. 344-347. p.
107.Novobátzky K.: Tehetetlenség és gravitáció. = Fizikai Szemle, 10. évf. 1960. 259- 261. p.
108.Schiff, L. I.: On experimental tests of the general theory of relativity. = American Journal of Physics, 28. vol. 1960. 340-343. p.
109.Dicke, R. H.: The Eötvös experiment. = Scientific American. 205. vol. 1961. 84-95. p.
110.Dicke, R. H.: Az Eötvös kísérlet és a gravitációs vöröseltolódás. = Magyar Fizikai Folyóirat, 9. köt. 1961. 209-215. p. [A 106. magyar fordítása.]
110/a Ugyanaz Klny. Bp. Akadémiai K. 1961. 209-215. p.
111. Dicke, R. H.: The nature of gravitation. = Berkner, L. V. - Odishaw, H.: Science in space. New York, McGraw-Hill, 1961. 91-118. p.
112.Schiff, L. I.: Az általános relativitáselmélet kísérleti igazolásáról = Magyar Fizikai Folyóirat, 9. köt. 1961. 201-208. p. [A 108. magyar fordítása.]
113.Schiff, L. I.: Az antianyag gravitációs tulajdonságai. = Magyar Fizikai Folyóirat, 9. köt. 1961. 217-230. p. [A 104. magyar fordítása.]
114.Bergmann, P. J.: The general theory of relativity. = Handbuch der Physik. Hrsg. S. Flügge, 4. Bd. Berlin, Springer, 1962. 202-272. p. - 205. p.
115.Dicke, R. H.: Az Eötvös-kísérlet. = Fizikai Szemle, 12. évf. 1962. 111-118. p.
116.Peebles, J.: The Eötvös experiment, spatial isotopy and generally covariant field theories of gravity. = Annals of Physics (USA), 20. vol. 1962. 240-260. p.
117.Renner J.: Megjegyzések az Eötvös-kísérletekről szóló cikkhez. = Fizikai Szemle, 12. évf. 1962. 223-224. p.
118.*Tonnelat, M. A.: Osznovü elektromagnyetizma i tyeoriji otnoszityeljnosztyi. - Moszkva, Izd. Inosztrannoj Lityeraturi, 1962. [ A 105. orosz fordítása.]
119.Györgyi G. : Eötvös's experiment and the properties of antimatter. = New Hungarian Quarterly, 4. vol. 1963. 11. no. 79-80. p.
120.Detre László: Az általános relativitás elmélet csillagászati ellenőrzésének helyzete. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 28-32. p.
121.Dicke, R. H.: Megjegyzések az ekvivalencia elvekkel kapcsolatban. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 18. p.
122.Egyed László: Gravitáció, geofizika és csillagászat. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 10-12. p.
123.Fairbank, W.: Tervek az általános relativitás tapasztalati ellenőrzésére. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 27. p.
124.Fock, V.: A relativitás és ekvivalencia elve Einstein gravitáció elméletében. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 12-18. p.
125.Károlyházy Frigyes: A Mach-elv az általános relativitáselméletben. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 18-23. p.
126.Kühnel, A.: A mozgás egyenletek és a sugárzási visszahatás az általános rel. elméletben. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 25-26. p.
127.Schiff, L. J.: A Mach-elv tapasztalati alapjai. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. l. sz. 23-24. p.
128.Schmuker, E.: Projektiv térelmélet és a gravitációs állandó változása. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1 .sz. 24. p.
129.Schöpf, H. G.: Variációs elv konzervatív rendszerek számára a kontinuumok relativisztikus mechanikájában. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 26-27. p.

D) Eötvösnek a Földön mozgó testek nehézségére vonatkozó vizsgálatai. (Eötvös-hatás)

130.Rybár István: Vizsgálatok a földön mozgó testek nehézségéről. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Bp. 1930. 230-239. p.
131.Mikola Sándor - Renner István: Báró Eötvös Lorándra vonatkozó irodalom. IV. Eötvösnek a Földön mozgó testek nehézségére vonatkozó vizsgálatai. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv, Bp. 1930. 313-315. p.
132.Rózsa M. - Selényi P.: Über eine experimentelle Methode zur Prüfung der Propotionalität der Trgen und gravitierenden Masse. = Zeitschrift für Physik, 71. Bd. 1931. 814-816. p.
133. Szolnoki I.: Der Eötvös-Effekt und seine Anwendungen. = Die Naturwissenschaften, 29. Bd. 1941. 273-277. p.
134.Heiskanen, W.: On the isostatic structure of the earth's crust. = Annales Acadamiae Scientiarum Fennicae, Helsinki Ser. A. 3. 22. No. 1950. 60 p.
135.Novobátzky K.: A relativitás elmélete. Bp. Tankönyvkiadó, 1951. 176 p. - 108-109. p.
136.Selényi P.: Eötvös csavarási mérlegének elemi elmélete. = Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 2. köt. 1952. 189-199. p.
137.Selényi P.: Über die Möglichkeit einer Abänderung und Weiterentwicklung des Eötvösschen Versuches der gedrehten Waage. = Acta Physica [Hung.] 1. tom. 1952. 75-83. p.
138.Györgyi G.: Az Eötvös-Selényi-féle lengő mérleg anormális lengései. = Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának 1952-53. tanévi évkönyve. 1954. 37-42. p.
139.Györgyi G.: Die Theorie der Schwingungen der auf einem Torsiondraht aufgehängten Waage nach Eötvös-Selényi. = Acta Physica, 4. tom. 1954. 79-86. p.
140.Just, K.: Die Drehwage von Eötvös bei veränderlicher Gravitationszahl. = Zeitschrift für Physik, 144. Bd. 1956. 648-655. p.
141.Bodócs I.: Az Eötvös-hatásból származó súlykülönbség meghatározása. = Fizikai Szemle, 11. köt. 1961. 214-216. p.
142.Glicken, M.: Eötvös correction for a moving gravity meter. = Geophysics, 27. vol. 1962. 531-533. p.
143.Popov, E. I.: Determination of the correction for the Eötvös effect during measurement of the gravity accelaration from flying aircraft. = Izvesztija Akademija Nauk SzSzSzR. Szerija Geofizika, 1962. 3. no. 381-384. p.
144.Westphal, W. H.: Physik. 12. Aufl. Berlin-Heidelberg, Springer, 1947. XII, 696 p. 97-98. p.

E) Általános jellegű ismertetések, méltatások

145.Eötvös Loránd báró emlékkönyv. Szerk. Fröhlich Izidor. Bp. M. Tud. Akad. 1930. 317. p. 1 t. Bibl. 287-317. p.
146.Berzeviczy A.: A két Eötvös. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Bp. 1930. 3-12. p.
147.Fröhlich I.: Báró Eötvös Loránd emlékezete. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Bp. 1930. 18-79. p.
148.Kozma A.: Eötvös Loránd. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Bp. 1930. 13-17. p.
149.Pekár D.: Báró Eötvös Loránd alkotásainak jelentősége a tudományban és a gyakorlati életben. = Báró Eötvös Loránd emlékkönyv. Bp. 1930. 80-92. p.
150.Pekár D.: Eötvös Loránd tudományos működése. = Természettudományi Közlöny, 1939. 204-214. p.
151.Pekár D.: Báró Eötvös Loránd: A torziós inga ötvenéves jubileumára. Bp. Kis Akadémia, 1941. 340 p.
152.Renner J.: La fondation et l'activité de l'Institut Geophysique Roland Eötvös de l'Hongrie. = Geophysica Pura et Applicata. 13. tom. 1948. 6-10. p.
153.Tárczy - Hornoch, A.: Eötvös zum Gedächtnis. = Geophysica Pura et Applicata, 13. tom. 1948. 1-3. p.
154. Renner J.: Eötvös Loránd. = Természet és Társadalom, 114. évf. 1956. 616-620. p.
155. Rybár I.: Eötvös Loránd egyénisége és munkássága. = Akadémiai Értesítő, 56. köt. 1948. 20-34. p.
156.Novobátzky K.: Eötvös Loránd emlékezetére. = Akadémiai Értesítő, 60. köt. 1953. 325-330. p.
157.Selényi P.: Eötvös Loránd a tudós és az ember. (1848-1919). = Akadémiai Értesítő, 60. köt. 1953. 331-350. p.
158.Selényi P.: Eötvös Loránd a tudós és az ember. Bp. Akadémiai Kiadó, 1954. XV-XXXVII. p. (Klny. Eötvös Loránd összegyűjtött munkái.)
159.Dombai T.: Eötvös Loránd a geofizikus. - Geofizikai Közlemények, 10. köt. l962. 5-12. p.
160.Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus írásaiból. Sajtó alá rendezte Környei Elek. Bp. Gondolat, 1964. 424 p. 9 t. Bibliogr. 379-421. p.
161.Novobátzky K.: Eötvös Loránd. = Fizikai Szemle, 14. évf. 1964. 1. sz. 3-6. p.


   Eötvös Loránd munkásságára vonatkozó irodalmat Mikola Sándornak és Renner Jánosnak az "Eötvös emlékkönyvben" alkalmazott szakcsoportosításában, s az általuk közölt anyag (292-317. p.) kiegészítésével (1931-től napjainkig) közöljük. E kiegészítésnél azonban nem voltunk tekintettel a népszerűsítő, ismeretterjesztő szintű irodalomra: jegyzékünkbe csak a tudományos folyóiratok és szakkönyvek vonatkozó anyagát vettük fel.
   Ezt a kiegészítő munkát a fentiekben említett (ld. a 160. tételt) Eötvös antológiában Abonyi Iván már egyszer megkísérelte, munkája azonban - különösen a külföldi szakirodalom tekintetében - erősen hiányos. Jelen jegyzékünk, mely szintén nem tekinthető teljes bibliográfiának, közel száz általa nem ismert adatot tartalmaz.


BACK Eötvös home page

A dokumentum megjelentetését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a Neumann János Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság és a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának közös pályázata keretében a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.

______________________________

Szerkesztői megjegyzés: Eötvös Loránd nevét rövid o-val kell helyesen írni. Jelen online változatban - a forrásul szolgáló kiadványban eredetileg szereplő - "hosszú ó"-s változatot meghagytuk.