MEK fejléc

DR. MOJZES IMRE

A KALOCSAI
HAYNALD
OBSZERVATÓRIUM
TÖRTÉNETE

Budapest, 1986.

„Józan kutatás el nem hagyhatja a megfigyelések szilárd talaját"

(Fényi Gyula)

Ajánlom e könyvet mindazoknak, akiktõl Kalocsán tanulhattam.

Tartalomjegyzék


Dr. Kálmán Béla:   Elõszó
Dr. Béla Kálmán:   Foreword
Dr. Tibor Mátyás:  A Haynald Obszervatórium történetéhez
Dr. Mátyás Tibor:  To the history of Haynald Observatory
Vargha Domokosné:  A kor magyar csillagászata
Mrs. M. Vargha:    Hungarian Astronomy of the Era

Dr. Mojzes Imre: A Kalocsai Haynald Obszervatorium története 1. Elõszó 2. Kalocsa a múlt század hetvenes éveiben 3. A Gimnázium rövid története 4. Az Obszervatórium alapítása 5. A Csillagda épülete 6. Az Obszervatórium mûszerei 7. Az Obszervatórium könyvtára 8. Az Obszervatórium további sorsa 8.1. Carl Braun munkássága 8.2. Az Obszervatórium tevékenysége Hüninger igazgatása alatt 8.3. Az Obszervatórium fénykora - Fényi Gyula munkássága 8.3.1. Fényi Gyula metereorológiai munkássága 8.3.2. Fényi Gyula csillagászati munkássága 8.4. Angehrn Tivadar munkássága 8.5. Tibor Mátyás tevékenysége Kalocsán 9. Az Obszervatórium államosítása 10. Adatok a Kalocsán, a Haynald Obszervatóriumban folytatott földrengésvizsgálatok történetébõl 11. Összefoglaló Irodalomjegyzék 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet


BACK Természettudományi
és tudománytörténeti
dokumentumok

A dokumentum megjelentetését a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK), a Neumann János Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társaság és a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának közös pályázata keretében a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.