[1] Unsere Thätigkeit auf dem Gebiete der Naturwissenschaften im letzten Jahrzehnt, von Koloman Szily. Literarische Berichte aus Ungarn. I. Band., 2. Heft. Budapest, 1877.

[2] Én világosan kimondottam, hogy az exact tudományok mûneveinek (nomenklaturájának) magyarosítását tartom túlkapásnak. A német ismertetõt úgy lehetne érteni, mintha õ egyátalában az exact tudományok magyar nyelven való mûvelését nevezné túlcsapongásnak; az alábbiakból azonban kitünik, hogy õ is csak a nomenklatura megmagyarosítani akarását itéli el.

Szily.

[3] Itt tévedés van. A mathem. és term. tud. bizottság csak 14 kötetet adott ki mintegy 100 értekezéssel, a többi 18 kötet nem a bizottság, hanem a mathem. és természettudományi osztály munkálatait foglalja magában.

Sz.