Bevezetés a
Magyar természettudományi és tudománytörténeti dokumentumok
honlaphoz

A gyűjtemény célja a Magyar Elektronikus Könyvtár természettudományi és tudománytörténeti dokumentumainak bővítése nagy magyar természettudósok írásaival, illetve a rájuk vonatkozó írásokkal, elsősorban a fizika és csillagászat területén.

A munka első részében egy válogatást készítettünk el Eötvös Loránd tudományos és tudománypolitikai munkáiból, Eötvös Loránd és Eötvös József levelezéséből és az Eötvös Lorándról írt tanulmányokból. Ez az anyag Eötvös Loránd születésének 150. évfordulójára készült el.

Az anyag további része válogatás a Természettudományi Közlöny, és utódja, a Természet Világa matematikai és fizikai írásaiból, csillagászat-történeti írások, beszélgetések a magyar természettudomány nagyjaival és tudománytörténeti tanulmányok. Egy-egy dokumentum több címszó alatt is szerepelhet.

Az összeállítást a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának munkatársai készítették egy pályázat keretében, melyet a Nemzeti Kulturális Alap Digitális Kultúra ad hoc Kollégiuma írt ki a magyarországi digitális kultúra fejlesztésére 1997-ben.

A pályázatot a Magyar Elektronikus Könyvtárral és a Neumann János Kulturális Szolgáltató Közhasznú Társasággal együtt nyujtottuk be.

Köszönetet mondunk Benedek Mihálynak, Egyed Lászlónak, Holl Andrásnak, Károlyi Zsigmondnénak, Király Péternek, Marx Györgynek, Plósz Katalinnak, Radnai Gyulának, Staar Gyulának segítségükért.

Az anyag elkészítésében a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központjának következő munkatársai vettek részt: Borbás Józsefné, Király Péterné , Kőrösi Magdolna, Szalay Istvánné, Vámos Judit, Zimányi Magdolna

"Érdemes még megnézni" címszó alatt az Interneten található egyéb magyar vonatkozású természettudomány-történeti anyagokat soroljuk fel.


BACK Természettudományi
és tudománytörténeti
dokumentumok